تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی
تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی | نظافت به سبک فردا

خدمات پس از فروش

صفحه اصلیخدمات پس از فروش
واحد خدمات و تعمیرات شرکت اتحاد صنعت صدرا

فروش آغاز تعهد ماست نه پايان آن

 

مشـتری بعـد از خریـد توقـع خدمـات پـس از فـروش  و گارانتـی ماشین های صنعتی  را داشـته و اگـر ایـن خدمـات بـه خوبـی ارائـه نشـوند نـه تنهـا باعـث نارضایتـی مشـتریان شـده بلکـه دیگـران را نیـز نسـبت بـه تامیـن کننـده بدبیـن مـی کنـد. مـا بـا افتخـار اعلام مـی داریـم کـه شـرکت اتحاد صنعت صدرا  در زمینـه ماشــین آلات نظافت صنعتی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش  ماشین های صنعتی گــوی ســبقت را از تمامــی رقبــای خــود ربوده است

ارتباط تلفنی و آنلاین با پشتیبان فنی

تمامی موارد مرتبط با خدمات پس از فروش در مجموعه اتحاد صنعت صدرا ، ابتدا به واحد پشتیبانی تلفنی وصل می گردد تا در صورت امکان، مشکل پیش آمده بدون هیچ گونه هزینه ای و با راهنمایی اپراتور مرتفع گردد. در صورتی که ایراد فنی دستگاه ها از طریق تماس تلفنی رفع نگردد، راهنمایی های لازم برای تعمیر حضوری دستگاه توسط تکنسین ها انجام خواهد شد.

ارائه خدمات در تعمیرگاه مرکزی

به منظور تعمیر و اورهال دستگاه های نظافت صنعتی توسط کارشناسان فنی، دستگاه یا دستگاه های مورد نظر به به تعمیرگاه مرکزی شرکت اتحاد صنعت صدرا ارجاع داده می شوند تا کارشناسان فنی با تجهیزات و ابزار، نقص دستگاه را برطرف نمایند و در سریع ترین زمان ممکن دستگاه را به دست مشتریان گرامی برسانند.

اعزام تعمیرکاران حضوری

در صورتی که به هر دلیلی امکان انتقال دستگاه های معیوب از سوی مشتریان به تعمیرگاه مرکزی وجود نداشته باشد، شرکت اتحاد صنعت صدرا تمهیدات لازم را در این زمینه اندیشیده و به این ترتیب تکنسین ها و تعمیرکاران به طور حضوری به منظور رفع عیوب پیش آمده به شهر یا محل دستگاه اعزام می گردند.

 

 

۰۲۱-۴۵۹۴۷۰۰۰

با کارشناسان ما در ارتباط باشید