مواد شوینده صنعتی | دترجنت

مواد شوینده صنعتی چیست ؟

مواد‌ شوینده صنعتی یا دترجنت به موادی با قدرت پاک کنندگی بالا‌ گفته می شود که می تواند اقسام آلودگی های سخت‌ بر جای مانده‌ روی سطوح‌ ، انواع لکه‌ و انواع رسوبات را از میان بردارد؛ از همین رو امروزه به منظور‌ حذف‌ انواع‌ آلودگی‌ها‌ اقسام گوناگونی از مواد شوینده تولید‌ شده و به فروشگاه ها عرضه می شود . یک ماده‌ شوینده صنعتی مناسب‌ ماده‌ ای است‌ که آلودگی های چسبیده‌ به سطح‌ها را با کیفیت مطلوب پاک‌ کرده بدون آن که به سطح‌ اصلی‌ آسیبی وارد کند‌ . برخی‌ از این شوینده های صنعتی خصوصیات خورندگی داشته و با حل نموده آلودگی‌ ها ، جرم ها و رسوبات از سطح‌ ، آنها را نظافت‌ کرده و تمیز می نماید . شستشو‌ و نظافت‌ سطح‌ها بدون کاربرد ماده‌های شوینده صنعتی مناسب نتیجه مطلوب‌ و با کیفیت‌ را حاصل‌ نمی نماید . به همین دلیل کاربرد‌ و استفاده‌ درست‌ از مواد‌ شوینده می تواند تاثیر بسیاری در کیفیت‌ نظافت‌ ، ماندگاری تمیزی‌ سطوح و تسریع فرایند نظافت محیط ها و سطوح گوناگون گردد. از این رو به کارگیری شوینده های مناسب با هر سطح از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

برای اطلاعات کامل درباره شوینده های صنعتی کلیک کنید

نمایش دادن همه 2 نتیجه

مواد شوینده صنعتی جرم بر D-125

تماس بگیرید
۱ – سازگار با دستگاهاي اسکرابر ۲ –  سازگار با انواع کف پوش ۳ – جرم بر قوي مناسب سطوح پارکینگ و کارخانجات صنعتی

نظافت به سبک فردا با اتحاد صنعت صدرا