مواد شوینده صنعتی

مواد شوینده صنعتی چیست ؟

مواد‌ شوینده صنعتی به موادی با قدرت پاک کنندگی بالا‌ گفته می شود که می تواند اقسام آلودگی های سخت‌ بر جای مانده‌ روی سطوح‌ ، انواع لکه‌ و انواع رسوبات را از میان بردارد؛ از همین رو امروزه به منظور‌ حذف‌ انواع‌ آلودگی‌ها‌ اقسام گوناگونی از مواد شوینده تولید‌ شده و به فروشگاه ها عرضه می شود . یک ماده‌ شوینده صنعتی مناسب‌ ماده‌ ای است‌ که آلودگی های چسبیده‌ به سطح‌ها را با کیفیت مطلوب پاک‌ کرده بدون آن که به سطح‌ اصلی‌ آسیبی وارد کند‌ . برخی‌ از این شوینده های صنعتی خصوصیات خورندگی داشته و با حل نموده آلودگی‌ ها ، جرم ها و رسوبات از سطح‌ ، آنها را نظافت‌ کرده و تمیز می نماید . شستشو‌ و نظافت‌ سطح‌ها بدون کاربرد ماده‌های شوینده صنعتی مناسب نتیجه مطلوب‌ و با کیفیت‌ را حاصل‌ نمی نماید . به همین دلیل کاربرد‌ و استفاده‌ درست‌ از مواد‌ شوینده می تواند تاثیر بسیاری در کیفیت‌ نظافت‌ ، ماندگاری تمیزی‌ سطوح و تسریع فرایند نظافت محیط ها و سطوح گوناگون گردد. از این رو به کارگیری شوینده های مناسب با هر سطح از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

خانه » مواد شوینده صنعتی

مشاهده همه 2 نتیجه

مواد شوینده صنعتی جرم بر D-125

تماس بگیرید
۱ – سازگار با دستگاهاي اسکرابر ۲ –  سازگار با انواع کف پوش ۳ – جرم بر قوي مناسب سطوح پارکینگ و کارخانجات صنعتی

نظافت به سبک فردا با اتحاد صنعت صدرا