تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی
تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی | نظافت به سبک فردا

مشتریان ما

صفحه اصلیمشتریان ما

اتحاد صنعت صدرا از همان ابتدای شروع به فعالیت خود  توجه زیادی به کیفیت و بهبود مستمر آن داشته و موفقیت خود را در توجه به نیازها و در نظر گرفتن منافع دراز مدت مشتری میداند.

فهرست مشتریان این شرکت موید این نکته است که برای این مجموعه فروش را پایان یک معامله نیست بلکه  فروش آغاز یک تعهد و رابطه همکاری است .

لذا این مجموعه در راستای ۱- تبادل تجربیات و نظرات مشتریان ۲- حفظ و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی ۳- ارائه خدمات والاتر به مشتریان محترم از هیچ تلاشی فروگذار ننموده و با ارتباط مستمر با مشتریان توانسته است قدمی هر چند کوچک در اعتلای و ارتقاء این مجموعه بردارد .