تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی
تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی | نظافت به سبک فردا

پولیشر خودرویی ، پلیشر سرنشین دار

نمایش یک نتیجه

دستگاه پولیشر خودرویی صنعتی یکی دیگر از تجهیزات مکانیزه نظافتی می باشد، پولیشر به منظور جلادهی سطوح مورد استفاده قرار می گیرد، دستگاه پولیشر صنعتی شامل برس مخزن آب تمیز و دسته قابل تنظیم می باشد، عملکرد دستگاه پولیشر صنعتی بر پایه سه بخش استوار است سیستم برس زنی، مکش و مخازن آب مجزا، با روشن شدن پولیشر و کف شوی و یا محلول آب و شوینده از مخزن آب تمیز بر روی سطح زمین پاشش شده و هم زمان با آن برس شروع به چرخش می‌کند، چرخش سریع برس آلودگیهای سطح را جدا ساخته و این آلودگیها به همراه آب باقی مانده بر روی سطوح به وسیله لاستیک تی و سامانه مکش جمع  آوری و به مخزن آب کثیف دستگاه منتقل می‌شوند.