برس ترکیبی

نمایش یک نتیجه

برس رولی ترکیبی 1 – PPL 0.6 اسکرابر | cylindrical scrubber brush mix PPL 0.6 – 1

تماس بگیرید
برس های رولی (cylindrical) نیز همانند برس های دیسکی دارای زبری متفاوت هستند. هر چه در یک برس پهنای مویی ها بیشتر باشد میزان سایش در آن افزایش می یابد. برس رولی ترکیبی 1 – PPL 0.6 با ترکیبی از برس های با ضخامت 0.6 و برس ppl 1 به عنوان یک برس رولی ترکیبی […]