بیمارستان و درمانگاه ها

خانه » بیمارستان و درمانگاه ها
IMG 2510 1024x683 - نظافت اتاق بستری بیماران
  • بیمارستان و درمانگاه ها

نظافت اتاق بستری بیماران

IMG 4082 scaled 1024x576 - سالن شوی بیمارستان کودکان
  • بیمارستان و درمانگاه ها

سالن شوی بیمارستان کودکان

IMG 20170219 150556 scaled 576x1024 - نظافت محیط دامپزشکی
  • بیمارستان و درمانگاه ها

نظافت محیط دامپزشکی

IMG 1939 scaled 1024x768 - زمین شوی کلینیک ها و درمانگاه ها
  • بیمارستان و درمانگاه ها

زمین شوی کلینیک ها و درمانگاه ها

IMG 2450 scaled 1024x768 - نظافت خانه سالمندان
  • بیمارستان و درمانگاه ها

نظافت خانه سالمندان

IMG 2413 scaled 1024x768 - اسکرابر مناسب بیمارستان روان پزشکی (تیمارستان  )
  • بیمارستان و درمانگاه ها

اسکرابر مناسب بیمارستان روان پزشکی (تیمارستان )

IMG 1122 scaled 1024x768 - زمین شوی  بیمارستان  ها
  • بیمارستان و درمانگاه ها

زمین شوی بیمارستان ها

نظافت به سبک فردا با اتحاد صنعت صدرا