مراکز مسکونی و تجاری

خانه » مراکز مسکونی و تجاری
IMG 0356 scaled 1024x768 - نظافت شهرک های تجاری با سوییپر یا جاروی خیابانی
  • مراکز مسکونی و تجاری

نظافت شهرک های تجاری با سوییپر یا جاروی خیابانی

IMG 1233 scaled 1024x683 - نظافت کف پوش سالن با پولیشر
  • مراکز مسکونی و تجاری

نظافت کف پوش سالن با پولیشر

IMG 2628 1024x768 - نظافت سالن انتظار با زمین شوی صنعتی
  • مراکز مسکونی و تجاری

نظافت سالن انتظار با زمین شوی صنعتی

IMG 2551 1024x768 - نظافت برج اداری و تجاری با اسکرابر
  • مراکز مسکونی و تجاری

نظافت برج اداری و تجاری با اسکرابر

IMG 2769 1024x768 - نظافت طبقات تجاری و مسکونی با اسکرابر
  • مراکز مسکونی و تجاری

نظافت طبقات تجاری و مسکونی با اسکرابر

IMG 3568 1024x683 - نظافت پارکینگ طبقاتی
  • مراکز مسکونی و تجاری

نظافت پارکینگ طبقاتی

نظافت به سبک فردا با اتحاد صنعت صدرا