اسکرابر مناسب بیمارستان روان پزشکی (تیمارستان )

صفحه اصلیپروژه هااسکرابر مناسب بیمارستان روان پزشکی (تیمارستان )

نظافت تیمارستان ها یا بیمارستان های روان پزشکی  به دلیل خاص بودن فضا وهمچنین حفظ نظافت دائمی و سکوت  آن نیازمند وسیله ای هستند که در کوتاه ترین زمان بتوان بهترین سطح از نظافت را برای محیط درمانی به دست آورد.اسکرابر مناسب ترین وسیله برای نظافت و شستشوی محیط های درمانی و بهداشتی و همچنین تیمارستان ها است چرا که علاوه بر اهمیت کیفیت نظافت در این مکان ها زمان و سرعت شستشو بسیار مهم است.توانایی اسکرابر تیمارستانی بدین گونه است که در هنگام شستشو ونظافت محیط حساس تیمارستان را تحت تاثیر قرار ندهد و در کوتاه ترین زمان و بدون آلودگی صوتی محیط را پاکیزه نمایید.

 

پروژه قبلی

زمین شوی بیمارستان ها

پروژه بعدی

نظافت خانه سالمندان