تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی
تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی | نظافت به سبک فردا

نظافت اتاق بستری بیماران

صفحه اصلیپروژه های نظافت صنعتینظافت اتاق بستری بیماران

میکروب ها طیف وسیعی از بیماری‌های‌ عفونی را تولید می کنند و برای ممانعت از انتشار آنها به اشخاص حاضر در درمانگاه نیاز‌ به دستگاه های اسکرابر می باشد . دستگاه شستشوی کف به دلیل برخورداری از سیستم مکش ، هم زمان‌ با این که سطح را شستشو می دهد‌ ، آب و آلودگی باقی مانده‌ در محیط را جمع‌ آوری نموده و به مخزن آب کثیف‌ ارسال‌ می کند‌ . در حقیقت‌ مشکلی در روش‌های‌ سنتی وجود داشت ، عدم حذف‌ کامل آلودگی‌ در محیط بود‌ ، به این معنا که آلودگی‌های‌ موضعی به طور کامل از روی سطح‌ حذف نشده و فقط بر روی سطح‌ پخش می گردند . سیستم کفشوی صنعتی بیمارستانی  به همراه مواد شوینده نیز‌ قابل استفاده می باشند . می توان‌ شوینده های مخصوص سطوح کف و قابل مصرف در بیمارستان‌ها‌ را به مخزن‌ آب پاک دستگاه‌ افزود . برخی‌ ضدعفونی کننده های بیمارستانی به همراه دستگاه اسکرابر صنعتی نیز‌ کاربرد دارند و بنابراین کفشوی هم برای شستشو‌های‌ روزمره و هم برای ضدعفونی نمودن سطوح به کار‌ می رود‌.

 

مزایای نظافت بیمارستان ها با اسکرابر بیمارستانی

 1. کاهش عفونت های بیمارستانی، بهبود شرایط بهداشتی و ایجاد سلامت کلی در محیط
 2.  صرفه جویی در هزینه های نظافت و هزینه های مربوط به نیروهای خدماتی
 3. عدم ایجاد مزاحمت برای بیماران
 4. بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان بیمارستان
 5. کاهش مصرف مواد شوینده
 6.  کاهش خطر لغزندگی و سقوط به دلیل خشک شدن سریع زمین
 7. جلوگیری از افزایش سطح رطوبت محیط
 8. کیفیت و کارایی بالا و صرفه جویی در وقت
 9. طراحی ارگونومیک با کاربری آسان

 

موارد کاربرد اسکرابر بیمارستانی

 1. بیمارستان
 2. درمانگاه
 3. کلینیک، پلی کلینیک
 4.  آسایشگاه سالمندان
 5. مراکز توانبخشی

 

پروژه قبلی

دستگاه‌های نظافت صنعتی مناسب سالن‌های پذیرایی

پروژه بعدی

سالن شوی رستوران و غذا خوری ها