تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی
تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی | نظافت به سبک فردا

نظافت داخلی واحد تجاری

صفحه اصلیپروژه های نظافت صنعتینظافت داخلی واحد تجاری

تجاری مسکونی‌ 

محیطهای تجاری و مجتمع‌های‌ مسکونی در برخی ویژگیها مشترک می باشند . آمدوشد زیاد در طول روز ، نیاز به ظاهر زیبا و پاکیزگی دائمی و . . . مسائل مشترکی خواهد بود که در مدیریت این اماکن بسیار‌ قابل توجه می باشند . به دلبل اهمیت زیبایی در سود آوری محیط تجاری و ظاهر‌ محیط‌ اداری و اهمیت‌ بهداشت‌ در این مکان‌ها ، نیاز است تا این محیط‌ها‌ تحت‌ نظافت‌ و شستشوی دائمی قرار گیرند .

 

بهره‌ گیری از ابزار های نظفت و شستشوی صنعتی در اماکن تجاری و مجتمعهای مسکونی‌ می تواند جایگزین خوبی برای شستشو و نظافت این محیطها باشد . ابزار اسکرابر می تواند در شستشوی کف سالنهای گالری ، مغازه ها ، لابی مجتمعهای قابل‌سکونت و . . . به کار گرفته شود؛ از سوییپر می توان‌ به منظور‌ نظافت و جمع‌آوری‌ زبالههای متنوع در محوطه‌ این مجموعهها استفاده کرد؛ بوسیله واتر جت می توان‌ شیشه ، پارکینگ ، ماشین ها و محوطه این اماکن را شستشو داد و با بهره گیری از ابزار های مکانیزه ، در حالی که سادگی‌ استفاده‌ و کاهش‌ هزینه‌ و آب و مواد استفاده شده ، پاداش قابل قبولی را نسبت به شستشو و پاکی به طرز دستی داشت و خوشگلی و بهداشت محدوده را ، به همین روش زیاد کردن داد .

 

 

پروژه قبلی

نظافت راهرو و راه پله مشاعات

پروژه بعدی

نظافت پارکینگ کارگزاری های بورس