نظافت شهرک های تجاری با سوییپر یا جاروی خیابانی

صفحه اصلیپروژه هانظافت شهرک های تجاری با سوییپر یا جاروی خیابانی

جاروی شهری مکانیزه یا سوییپر شهری یک دستگاه نظافتی مکانیزه است که به مانند خودرو هدایت شده و با استفاده از آن محیط شهر تمیز و زیبا می شود. این دستگاه دارای برس های چرخان است که آلودگی را از سطوح خیابان ها جمع آوری می کند. مخزن آب تعبیه شده بر روی این دستگاه نیز برای پاشش آب بر روی سطح و جلوگیری از انتشار گرد و غبار در حین نظافت کاربردی است. همچنین پاشش آب در حین نظافت برای شستن و تمیز کردن خیابان ها استفاده می شود. جاروی شهری مکانیزه و بسیار کاربردی است و شستشو و نظافت شهر به آسانی با آن قابل انجام است. تمیز کردن محوطه های وسیع شهرک ها، مراکز تفریحی و صنعتی نیز به کمک جاروی خیابانی انجام می شود.

 

ماشین جارو شهری و خیابان، یک سیستم هیدرولیکی طراحی شده که با کمک نازل پاشش هوا، هوا را به سمت بیرون، روی سطح جاده و خیابان می دمد. در نتیجه این دمش هوا، آلودگی های روی زمین به صورت چرخشی به سمت مرکز ماشین جاروی شهری هدایت می شود. فشار منفی زیر ماشین جاروی خدمات شهری سبب پیدایش خلأ شده و آلاینده ها را از سطح خیابان به سمت بالا در قسمت پشت مخزن جاروب منتقل می کند. در نهایت فیلترهای ماشین هوای حاوی ذرات را تصفیه می کند و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد. همزمان پاشش آب نیز صورت می گیرد.

 

 

پروژه قبلی

نظافت کف پوش سالن با پولیشر

پروژه بعدی

نظافت صنعتی حوزه علمیه