نظافت پارکینگ کارگزاری های بورس

صفحه اصلیپروژه هانظافت پارکینگ کارگزاری های بورس

کارگزاری های بورس یکی از مهم ترین امکان تجاری محسوب می شوند، رفت و آمد افراد در این اماکن به دلیل خدماتی که ارائه می کنند بسیار بالا است. نظافت در این گونه محیط ها که رفت و آمد بالایی در آن ها صورت می گیرد باید به صورت مداوم انجام شود زیرا تمیزی یک رکن اصلی برای انتخاب کارگزاری های بورس برای افراد است و سلامتی کارکنان و مراجع کنندگان در صورت عدم نظافت به خطر می افتد.
حال تصور کنید با بهره گیری از روش های سنتی سطح زمین نظافت گردد، به طور قطع باید منتظر ماند تا سطح به طور کامل خشک شود و قطعا مشاهده کرده اید که اصولا بعد از نظافت علامت خطر سقوط می گذارند تا کسی از آن نقطه عبور نکند؛ به نظر شما این کار چه تاثیری بر سرعت کار بر این محیط می گذارد؟. حال تصور کنید با بهره گرفتن از دستگاه های مکانیزه ای به نام اسکرابر ، پولیشر ، جارو برقی صنعتی  این نظافت انجام بشود، سرعت نظافت چند برابر می شود و هم زمان با شستشو، سطح زمین نیز خشک می گردد. نظافت کارگزاری های بورس با تجهیزات مکانیزه می تواند با افزایش سرعت نظافت، در کنار یک محیط همیشه پاکیزه سرعت انجام کار را نیز  افزایش دهد.

 

پروژه قبلی

نظافت داخلی واحد تجاری

پروژه بعدی

نظافت سالن بانک ها