تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی
تولید کننده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی | نظافت به سبک فردا

آیا جارو برقی صنعتی در کارخانجات صنایع غذایی کاربرد دارد ؟

صنایع غذایی با قوانین دقیق بهداشت و ایمنی اماکن  تولید، تدارکات و ذخیره سازی تولیدات غذایی تهیه و تنظیم گردیده و کار می کنند. عدم رعایت این ضوابط بهداشتی و نظافتی بروز آسیب های احتمالی در محصول ها و محصولات این مجموعه از صنعت  و به خطر افتادن سلامت افراد جامعه را به‌دنبال خواهد داشت. به کار گیری روش ها و طریق های کهن در نظافت دور و بر کارخانجات مواد غذایی میتواند خسارات جبران ناپذیری به محصولات این صنایع و از آن مهم تر سلامت جامعه وارد کند. بکارگیری امکانات نظافت مکانیزه صنعتی مانند جارو برقی صنعتی در نظافت فضا سوله ها و کارخانجات غذایی قادر است در تسریع فرایند نظافت و بهبود کیفیت اجرا آن درین گروه از صنایع موثر واقع خواهد شد. کاربرد امکانات مکانیزه نظافت نگهداری کیفیت محصول ها تولیدی و امکانات و ماشین آلات صنعتی را ضمانت کرده و می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی این شرکت ها نیز موءثر باشد.

 

جارو برقی صنعتی

 

جاروبرقی های صنعتی از جمله تجهیزات مکانیزه نظافت می باشند که در راستای گردآوری مواد زائد مایع و جامد، نظافت محیط و انتقال مواد در پیرامون  های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد های جارو برقی صنعتی به جهت تنوع در طراحی و ساخت آن‌ها وسیع بوده و از آن در اکثر وقت ها کار های نظافت و وضعیت کاری متعدد سود گیری میگردد. جارو برقی ها در مقام های متفاوت تجاری، نصفه صنعتی، صنعتی و تخصصی به بازار ارائه میشوند. استفاده این دستگاه نظافت صنعتی مزایای بخش اعظمی به همراه داشته و قادر است سرعت، توجه و کیفیت نظافت را به واحد سنجش متعددی ارتقا داده و با کاهش فرصت و انرژی مصرفی برای نظافت، در کاهش مخارج نظافت تاثیر گذاری بالایی داشته باشد.

 

اهمیت محافظت بهداشت در کارخانجات مواد غذایی

 

استفاده امکانات نظافت در صنعت غذایی به ویژه تولیدات غذایی می تواند به میزان زیادی بهره وری از مواد اولیه را ارتقاء داده و در نگهداری کیفیت بهداشت و سلامت محوطه های  کارخانه و محصول های  تولیدی آن اثرگذار باشد. از سوی دیگر رعایت راهبرد های بهداشتی، برای این صنعت  بسیار دارای اهمیت بوده و در اخذ استاندارد ایجاد مواد غذایی و تولید ها کشاورزی تاثیر گذار است. این دستور موجب ارتقا اهمیت محافظت بهداشت و نظافت در محیط کارخانجات و محصول ها کشاورزی می‌گردد. استفاده جارو برقی صنعتی در ایفا نظافت ها و جابجایی تولید ها کشاورزی در کارخانجات غذایی می‌تواند به صورت چشمگیری در محافظت این مفاد بهداشتی اثرگذار باشد.

 

نظافت صنعت های غذایی با جاروبرقی صنعتی

 

چه طور با به کارگیری از جارو برقی صنعتی بهداشت و سود وری صنایع غذایی را محافظت نماییم
افزایش سرعت فرایند فعالیت و نظافت دور و بر کارخانجات از اهمیت بالایی شامل است. این دستور در قسمت کارخانجات مواد غذایی و کشاورزی از اهمیت بالاتری برخوردار است. برای مثال مفاد کاربرد جارو برقی های صنعتی در صنایع کشاورزی و کارخانجات غذایی می شود به مفاد ذیل اشاره داشت.

 1. نظافت تالار و محوطه ساخت
 2. نظافت خطوط ساخت و ساز
 3. پاک کردن دستگاه ها، امکانات و ماشین آلات
 4. انتقال مواد اولیه و تولیدات پودری در اطراف کارخانه (شکر، کاکائو و قهوه، آرد و …)
 5. مکش و حذف آلودگی های مایع، جامد، گرد و غبار و ضایعات ساخت و ساز
 6. مکش مواد زائد و بسته بندی های برش خورده تولیدات کشاورزی

 

کاربرد جارو برقی های صنعتی تخصصی در صنعت های غذایی

به کار گیری از جاروبرقی های تخصصی، بسته به دور و بر و قوانینی که در آن به کار گرفته می شوند قادر است به معیار زیادی در خودداری از حوادث و بالا بردن ضریب ایمنی کارخانجات اثر گذار باشد. بعضی محصولات در صنعت  غذایی و کشاورزی اشتعال پذیر می‌باشند و با باقیماندن در دور و اطراف می‌توانند سبب بروز خسارات متعددی در ار کارخانجات گردند. از این رو مجهز بودن کارخانجات غذایی به جارو برقی های تخصصی ضد انفجار می‌تواند به واحد سنجش زیادی در کاهش احتمال بروز رویدادها در دور و اطراف سوله خواهد شد. مجهز بودن جارو برقی های صنعتی تخصصی به سیستم های مکش و خلا متمرکز، خیر صرفا کوشش ایجاد و کیفیت کاری آن ها را ارتقاء می‌دهد، بلکه به صورت اثر گذار در کاهش آلودگی و بهبود ایمنی کارگران نیز تاثیر گذار خواهد بود.

مزایای کاربرد جارو برقی صنعتی در کارخانجات تولید ها غذایی

استفاده امکانات نظافت صنعتی همانند جاروبرقی های صنعتی در کارخانه ها و کارخانجات صنعتی از مزایای بخش اعظمی دارااست. از بعضی مزایای به کار گیری این دستگاه نظافتی میتوان به موردها پایین اشاره داشت.

 

آیا جارو برقی صنعتی در کارخانجات صنایع غذایی کاربرد دارد ؟ اتحاد صنعت صدرا

کابرد جاروبرقی صنعتی در نظافت صنعت های غذایی

ارتقاء کارآیی و منفعت وری ساخت‌و‌ساز

از آسیاب تا ایجاد مواد غذایی کشاورزی، نانوایی های کوچک یا این که صنعتی، جارو برقی صنعتی می تواند برای صنعت های غذایی کشاورزی ضمانت کننده کارآیی بیشتر در پروسه های جابجایی، ساخت‌و‌ساز و ذخیره سازی این کارخانجات صنعتی غذایی است. این فرمان منجر ارتقاء سود وری، سرعت و نظافت در دور و اطراف و ماشین آلات ساخت‌و‌ساز مواد غذایی کشاورزی میگردد.

 

ارتقا ایمنی کارگران و بهبود کارکرد امکانات و ماشین آلات

 

در محیطی که مواد اول پودری به فراوانی یافت می‌گردد، داشتن غربال های با راندمان بالا و سیستم و امکانات نوین نظافت صنعتی همانند جارو برقی ها ضمانت کننده کارکرد با صرفه امکانات و ماشین آلات میباشد. همینطور حذف این گرد و غبار از دور و بر، ایمنی و سالم کاری اشخاص و کارگران حاضر در محوطه سوله را ارتقا می‌دهد. دقت به تناسب اقتدار مکش دستگاه و بضاعت و توان سیستم فیلتراسیون برای کسب فیض مناسب اهمیت بالایی دارااست.

 

افزایش سطح بهداشت محصول ها و تندرست مصرف کننده

 

استعمال جاروبرقی های صنعتی در نظافت واحد های تولیدی غذایی، از باقیماندن مواد اول، مواد زائد و ضایعات ساخت در دور و بر سوله پرهیز می کند. این دستور کیفیت فرآورده آخرین را ارتقا داده و بهداشت دور و اطراف را ضمانت میکند. تولید ها باکیفیت نیز سالم مصرف کنندگان را به یاروهمدم دارااست که از مفاد مهم اخذ استاندارد محصول ها غذایی به حساب می‌آید.

کاهش مخارج نظافت با بکارگیری جاروبرقی صنعتی در صنعت های غذایی

با به کارگیری از جاروبرقی های صنعتی، سرعت و کیفیت نظافت صنعت های غذایی ارتقا مییابد. از سوی دیگر کاربرد جارو برقی ها برای جابجایی مواد اول و یا این که محصولات پودری در اینگونه صنایعی، موجب کاهش هدر رفت مواد اول میشود. این دستور کاهش هزینه ها، فرصت و انرژی مورد نیاز برای نظافت را به هم پا دارااست. از سوی دیگر خستگی یوزرها در هنگام اجرا کار های نظافت، انتقال مواد اول و حذف ضایعات از اطراف سوله ها به معیار چشمگیری کم شده و میتوان از این نیروی خدماتی در موارد دیگر استفاده نمود.

با توجه با بالا بودن اهمیت محافظت نظافت در محیط کارخانجات غذایی و کشاورزی، به کار گیری جارو برقی های صنعتی در اجرا نظافت  اطرافکارخانجات و صنایع غذایی، مزایای گوناگونی به همراه  دارد. برای مثال این مزایا میتوان به کاهش هزینه ها، زمان و انرژی مورد نیاز برای اعمال فرآیند نظافت اشاره داشت. استفاده از جاروبرقی صنعتی همینطور بالا رفتن بهره وری و کیفیت در ساخت، ایمنی و سلامت پرسنل و مصرف کنندگان تولیدات در صنعت  غذایی را به همراه خواهد داشت.

پست قبلی

کیفیت انواع جارو برقی صنعتی و تجاری

پست بعدی

نظافت مجتمع های اداری با سوییپر صنعتی

2 نظر درباره “آیا جارو برقی صنعتی در کارخانجات صنایع غذایی کاربرد دارد ؟

  • درود بر شما

   می توانید جهت مشاوره رایگان با واحد فروش ما در تماس باشید

   با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *